top of page
Lucid Moments - Sergerune (Berlín)
00:00 / 00:00

Are you a Lucid..?    4 h * Lucids Art Exhibition

 

 

El Projecte Artístic #LUCIDS es presenta per primera vegada al públic a CaDaQués aquest 29 setembre 2018. L’emplaçament serà a la Societat Amistat: una entitat cultural oberta a mostrar lucidesa i creativitat. Una EXPO ORGanitzada pel gestor cultural Xavi de Juan-Creix i el soport artístic de  Daniel Zerbst.

 

#LUCIDS CDQ fa un recorregut per les propostes de pintura, fotografia, escultura i poesia fins a les  disciplines artístiques de la música electrònica i les live projections.

 

Al punt d’entrada d’aquest túnel creatiu:  una instantània i un retrat fotogràfic . Un inici i una visió  live performance musicats per melodies atmosfèriques d’Estu·Sound.

 

A les 17h començarà el Túnel Lúcid on 77 visitants Lúcids  en grups limitats seran guiats per Rutes Cadaqués en aquesta ascensió artística, fins arribar a la obra híbrida que anirà transformant-se durant els 7 dies que duri l’exposició.

 

Com veuen els escultors la lucidesa?. Una resposta de forma orgànica, marina i lúcida es podrà veure  a la sala Meifren. Entrarem al cinema-planetari amb les projeccions de Video-Art  de “Ealon” i la presentació de “Star Cruiser”, produïda entre Cadaqués i Suècia .

 

Una proposta vibrant: els “Lucids Dreams”  on col·laboren artistes locals i internacionals:

CLAIRE JAMES DUPAIN  · RC · HAMILTON BECERRA   · ISABEL CIDONCHA · JASP · MARIA NORÉN · ROBERT VILALLONGA  · JORDI BARÓ · ESTER PEDESCOLL · JORDI TORRAS  · ENRIC TEIXIDÓ · IRENE CASES · ILICH ROIMESER ·  NATALIA TOMÁS · UNA MULHOLLAND · GINO COPPA · MOKA MIKOWSKA · JOSEF · W4T +more

Obres sobre la temàtica dels Somnis Lúcids i la Visió Lúcida : Daniel Zebst (pintura) i Xavi de Juan-Creix (Fotografia) ens presentaran les obres originals que han inspirat a les creacions híbrides dels lucids: Una fusió de tècniques i obres on l’Art es fusiona per emocionar.


A l’exterior -sa terrassa- una experiència vibrant: la fusió del músic Berlinès Sorgerune amb les de les video·projeccions lúcides de Vj. Volàtil.Un Happening documentat pel film maker italià Nicolas Stoppa. Un recorregut creatiu totalment recomanable pels amants de l’Art, la cultura i la interacció de tots els Lúcids Reconectats.

Manifest a l'Art Lúcid:

 

A través de les diferents disciplines mostrades en aquesta exposició d'Art Lúcid, podrem observar i gaudir creacions originals contemporànies d'artistes vius que sorgeixen de la unió entre la temporalitat i l'ara.

 

Els artistes transformen somnis i realitats, aportant noves fonts de creativitat mitjançant una fusió de tècniques que desperten des del nostre organisme perceptiu i que s'interrelacionen i es fusionen amb les experiències dins del nostre propi món interior.

 

Ja des de l'inici d'aquest procés els creadors s'esforcen conscient i intencionadament per donar-li un significat de totalitat, trobant connexions coherents entre el subconscient caòtic per tractar i la possibilitat de veure amb claredat més enllà del nostre present.

 

En aquesta recerca els artistes no descarten cap dels codis de què disposen o somien, de les variables que es donen o es creen i dels processos i composicions que se'ls associen. Es pretén, doncs que el missatge sigui el més lúcid i universal possible, aquell que entre tots els probables (reals, imaginaris o visionaris) més s'aproximi a l'ideal d'Art Lúcid: el que intenta donar un sentit de totalitat coherent a un entramat caòtic de forces i elements a desxifrar.

Fruit d'aquesta troballa creatiu són les obres artístiques lúcides que proposem en aquesta Exposició: obres d’autors valents sense por de ser tildats de minoria.

 

L'objectiu és buscar constantment el camí de la creació com un regal per als amants de l'Art i per a la societat cultural en el seu conjunt.

És un Art que ens endinsa i que ens convida a explorar la visió d'un Futur no tan llunyà, fent-nos partícips de la Lucidesa que ens aporta el ART.

Manifest to Lucid Art

 

Through different disciplines, shown in this exhibition of Lucid Art, we will be able to observe and appreciate contemporary, original creations by living artists that are a result of the union between temporality and the present.

 

The artists transform dreams and realities, contributing new sources of creativity through a fusion of techniques that are awakened from our perceptive organism and that interrelate and merge with the experiences from within our own inner world.

 

From the onset of this process, the creators consciously and intentionally strive to give a sense of totality, finding coherant connections between the chaotic subconscious and dealing with the possibility of seeing clearly beyond our present.

 

In this search, the artists do not discard any of the codes they have, or dream of, the variables that are given or created, nor the processes and compositions that are associated with them. It is the intention that the message be as lucid and as universal as possible and that between all the probable (real, imaginary or visionary) will be closest possible to the ideal of Lucid Art, which is one that tries to give a sense of coherent wholeness to a chaotic framework of forces and elements to decipher.

 

The results of this creative discovery are the lucid artworks that we propose in this exhibition. Works by brave authors without the fear of being artists in the minority.

 

The goal is to constantly seek out the path of creation as a gift for art lovers and for the cultural society as a whole. It is an art that takes us inside and invites us to explore the vision of a not so distant future, sharing in the lucidity that art brings us.

Manifiesto al Arte Lúcido:

 

A través de las diferentes disciplinas mostradas en esta exposición de Arte Lúcido, podremos observar y disfrutar creaciones originales contemporáneas de artistas vivxs que surgen de la unión entre la temporalidad y el ahora.

 

Lxs artistas transforman sueños y realidades, aportando nuevas fuentes de creatividad mediante una fusión de técnicas que despiertan desde nuestro organismo perceptivo y que interrelacionan y se fusionan con las experiencias dentro de nuestro propio mundo interior.

 

Ya desde el inicio de este proceso lxs creadorxs se esfuerzan consciente e intencionadamente para darle un significado de totalidad, hallando conexiones coherentes entre el subconsciente caótico para tratar y la posibilidad de ver con claridad más allá de nuestro presente.

 

En esta búsqueda lxs artistas no descartan ninguno de los códigos de los que disponen o sueñan, de las variables que se dan o se crean y de los procesos y composiciones que se les asocian. Se pretende, pues que el mensaje sea lo más lúcido y universal posible, aquel que entre todos los probables (reales, imaginarios o visionarios) más se aproxime al ideal de Arte Lúcido: el que intenta dar un sentido de totalidad coherente a un entramado caótico de fuerzas y elementos a descifrar.

Fruto de este hallazgo creativo son las obras artísticas lúcidas que proponemos en esta Exposición: obras de autorxs valientes sin miedo a ser tildadxs de minoría.

 

El objetivo es buscar constantemente el camino de la creación como un regalo para los amantes del Arte y para la sociedad cultural en su conjunto.

Es un Arte que nos  adentra y que nos invita a explorar la visión de un Futuro no tan lejano, haciéndonos partícipes de la Lucidez que nos aporta el ARTE.

bottom of page